Porin Hää- ja Juhlamessut

Sunnuntaina 27. tammikuuta 2019

Ago­ra-sali Porin Hää- ja juh­la­mes­su­lle on varattu 2019 tam­mi­kuun lo­pulle. Suun­ni­tel­mis­sa tammikuulla on myös hää­pa­rin vih­ki­mi­nen. Po­rin Hää- ja juh­la­mes­sut jär­jes­tävät yh­teis­työs­sä Sa­ta­kun­nan Viik­ko ja Po­rin Juh­la­va. Tule sinäkin mukaan!

Porin alue

Muut hääpalvelut

Porin Hää- ja Juhlamessut

SAMKin Agora -sali
28600 PORI