Häiden suunnittelu

Kuva Helloquence / Unsplash.com

Uusi nimilaki mahdollistaa uudenlaisia sukunimiyhdistelmiä

Sukunimilain uudistuksen myötä molemmilla puolisoilla on nyt mahdollisuus sukunimiyhdistelmään. Pariskunta voi valita pitävätkö molemmat omat nimensä, ottavatko jommankumman nimen tai joko yhteisen nimiyhdistelmän tai tietyin ehdoin kumpikin oman yhdistelmänimen.

Aurora Collection panoraamabanner