Mitä tarkoittaa avioliiton siunaus?

Mitä tarkoittaa avioliiton siunaus?

Siviili- tai toisen kristillisen kirkon vihkiseremonian jälkeen voidaan erikseen saada avioliitolle siunaus luterilaisessa tai ortodoksisessa kirkossa, mikäli toinen puolisoista on kyseisen kirkon jäsen. Seremonian kaava poikkeaa varsinaisesta vihkimisestä vain muutamalla sanalla.

Avioliiton siunaamisen kaavassa ei ole sormusrukousta eikä sormuslupauksia. Sormusten vaihtamisen katsotaan kuuluvan avioliittoon vihkimiseen.

Siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muualla, sen mukaan kuin pappi ja siunattavat siitä sopivat. Musiikin valinnassa on otettava huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Toimituksessa tulee olla ainakin yksi virsi tai vihkilaulu.

Avioliiton siunaaminen etenee seuraavasti:

 • Johdantomusiikki
 • Alkusiunaus
 • Johdantosanat
 • (Psalmi, vapaaehtoinen)
 • Rukous
 • Raamatunluku
 • Papin puhe siunattaville
 • Siunaaminen:

Kysymykset
Aviopuolisoiden siunaaminen

 • (Virsi, vapaaehtoinen)
 • Yhteinen esirukous
 • Isä meidän -rukous
 • Siunaus ja lähettäminen
 • Päätösmusiikki


Avioliiton siunaamisen voi suorittaa kuka tahansa suomalainen evankelis-luterilainen pappi, missä päin maailmaa tahansa, koska avioliiton siunaaminen ei ole juridinen tapahtuma. Siunattaville voidaan antaa todistus avioliiton siunaamisesta.

Avioliiton siunaaminen on yleistä mm. kansainvälisten avioliittojen kohdalla virallisen avioitumisen tapahtuessa siviiliviranomaisen edessä. Avioliitolle halutaan juridisen vahvistamisen jälkeen molempien puolisoiden kirkkojen siunaukset, ensin toisen ja sitten toisen puolison kotimaan perinteiden mukaisesti.

Kuva Sincerity

Jaa juttu

Inspiroidu lisää

HäävierasHäiden suunnittelu