Love me do -häätapahtuma Kaapelitehtaalla Helsingissä 7.10.2017

Kysy & Vastaa

Kysymys

2011-12-07 10:23:00 / Kysy ja vastaa / Juridiikka

Terhi: Ovatko maistraattihäät mahdollisia uutena vuotena ja paljonko maksaisi?

Maistraatin virkamiehillä ei ole velvollisuutta vihkiä virka-ajan eikä -paikan ulkopuolella. Vihkiminen voidaan kuitenkin suorittaa missä tahansa ja milloin tahansa, jos maistraatista löytyy virkamies, joka suostuu suorittamaan vihkimisen virka-ajan ja/tai -paikan ulkopuolella. Kaikki tällaiset sopimukset ovat virkamieskohtaisia.

Helsingin maistraatista ei tänä vuonna 2011 löydy virkamiestä, joka suostuisi vihkimään uudenvuodenyönä. Tällaisessa tapauksessa omaan maistraattiin tulisi ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ja kysellä mahdollisuutta vihkimiseen.

Virka-aikana virkapaikan ulkopuolella suoritettava vihkiminen maksaa 120 euroa, ja virka-ajan ulkopuolinen vihkiminen 200 euroa. Virka-aikana ja virkapaikalla suoritettava vihkiminen puolestaan on maksutonta. Päivärahan saamisen edellytysten täyttyessä vihkijälle maksetaan myös päivärahaa. Lisäksi aiheutuvat matkakustannukset korvataan vihkijälle valtion matkustussäännön mukaan. Matkakorvaus on enintään 100 euroa yhdeltä parilta. Matkakustannukset jaetaan samana päivänä vihittävien vihkiparien kesken. Jos päivän kaikki virka-ajan ulkopuoliset vihkimiset tapahtuvat yhdessä paikassa, matkakustannukset jaetaan vihkiparien kesken tasan. Muussa tapauksessa saman päivän aikana eri paikkakunnilla tapahtuvien vihkimisten matkakustannukset jaetaan matkojen suhteessa. Mahdollinen päiväraha jaetaan aina tasan vihkiparien kesken.

Lisätietoa: www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/vihkiminen/

Helsingin maistraatti

Copyright © 2017 Editus Oy. Kaikki oikeudet muutoksiin pidetään.